SESJA PLAKATOWA 1

Przewodniczący (plakaty 1-50):

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Pawlaczyk

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Rzepka

 

Przewodniczący (plakaty 51-100):

dr hab. n. med. Anna Obuchowicz

Prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski

 

1.     ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY - PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI PREPARATÓW ELIDEL I CUTIVATE KREM

J. Dynowski, K. Wąsowska-Królikowska

Łódź

2.     WYBRANE CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE A WYSOKIE CAŁKOWITE STĘŻENIE IMMUNOGLOBULINY E (IGE) U DZIECI I MŁODZIEŻY

Urszula Daniluk, Maciej Kaczmarski, Agata Zielińska, Katarzyna Sidor,
Elżbieta Matuszewska, Elżbieta Żur, Sylwia Marcinkiewicz

Białystok

3.     OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA CHORÓB ATOPOWYCH U DZIECI URODZONYCH Z PORODÓW PRZEDWCZESNYCH

Anna Stańczyk-Przyłuska, Iwona Ligenza, Jarosław Wlazłowski,
Danuta Chlebna-Sokół

Łódź

4.     ROLA TESTÓW SKÓRNYCH Z ALERGENAMI POKARMOWYMI
W DIAGNOSTYCE CHORÓB ALERGICZNYCH

A. Zawadzka-Krajewska, I. Kielan-Gumna, W. Zagórska, K. Grzela

Warszawa

5.     CIĄŻA I PORÓD - CZY MAJĄ WPŁYW NA WYSTĄPIENIE ALERGII
W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA?

A. J. Sybilski, J. Milczewska

Warszawa

6.     OCENA ZAWARTOŚCI CYNKU WE WŁOSACH I W SUROWICY KRWI DZIECI Z NADWRAŻLIWOŚCIĄ POKARMOWĄ

Maria Jolanta Piotrowska-Depta, Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
Maria Borawska, Maciej Kaczmarski, Renata Markiewicz, Katarzyna Socha
Białystok

7.     OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ALERGII U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ

Ewa Kopytko, Urszula Jędrys-Kłucjasz, Krzysztof Pisiewicz

Rabka Zdrój

8.     NADWRAŻLIWOŚĆ NA ALERGENY POKARMOWE I WZIEWNE U DZIECI
Z UCZULENIEM NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO

A. Zielińska, M. Kaczmarski, J. Wasilewska, U. Daniluk, K. Sidor

Białystok

9.     ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB ALERGICZNYCH U DZIECI MIEJSKICH

Maja Muszyńska-Graca, Joanna Kasznia-Kocot, Dorota Jarosińska,
Renata Złotkowska

Sosnowiec

10. WYSOKIE STĘŻENIE TALU W SUROWICY CHOREJ Z ALERGIĄ POKARMOWĄ I ZMIANAMI SKÓRNYMI

Kamil Hozyasz, Anna Ruszczyńska

Warszawa

11. SCHORZENIA ATOPOWE U 17-LETNIEGO CHŁOPCA Z ZESPOŁEM NETHERTONA - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE

Bożena Kordys-Darmolińska, Joanna Kasznia-Kocot, Małgorzata Kozowicz,
Halina Woś

Katowice

12.  ZABURZENIA HEMATOLOGICZNE U DZIECI Z ALERGIĄ POKARMOWĄ

B. Zapolska, M. Karczmarski

Białystok

13.  STĘŻENIE WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH ORAZ MIANO PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO OX-LDL U DZIECI LECZONYCH DIETĄ ELIMINACYJNĄ Z POWODU NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWEJ

Radosław Motkowski, Bożena Mikołuć, Joanna Karpińska, Irena Kalinowska-Białokoz, Aleksander Krasnow, Janina Piotrowska-Jastrzębska

Białystok

14. NORMY I BADANIA CIŚNIENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Alicja Krzyżaniak, Barbara Stawińska-Witoszyńska,
Małgorzata Krzywińska-Wiewiorowska, Jerzy Gałęcki, Ilona Szilágyi-Pągowska,
Iwona Palczewska

Poznań, Warszawa

15. OCENA STYLU ŻYCIA I JEGO WPŁYW NA NIEKTÓRE WSKAŹNIKI CZYNNOŚCIOWE DZIECI Z CIĄŻ WIELOPŁODOWYCH

Katarzyna Haładaj, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół

Łódź

16. ZAGROŻENIA ZDROWOTNE U MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYNIKAJĄCE Z NIERACJONALNEGO UŻYTKOWANIA KOMPUTERÓW

Irena Białokoz-Kalinowska, Paweł Abramowicz, Jerzy Konstantynowicz,
Janina Piotrowska-Jastrzębska

Białystok

17. PROPOZYCJA NOWYCH WSKAŹNIKÓW DO OCENY RÓŻNICOWANIA PROPORCJI CIAŁA W GRUPIE DZIECI OPEROWANYCH Z POWODU PRZEPUKLINY OPONOWO-RDZENIOWEJ Z PRZYKURCZAMI W STAWACH BIODROWYCH I KOLANOWYCH

Lidia Perenc

Rzeszów

18. CIŚNIENIE TĘTNICZE A SKŁAD MASY CIAŁA DZIECI WIEJSKICH W WIEKU PRZEDPOKWITANIOWYM

Jolanta Witanowska, Anna Obuchowicz, Aneta Warmuz, Marta Marek

Bytom, Katowice

19. ZAPOBIEGANIE CHOROBOM UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO WŚRÓD MŁODZIEŻY; PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Marzenna Wosik-Erenbek

Łódź

20. ZNACZENIE OBCIĄŻENIA RODZINNEGO WYSTĘPOWANIEM MIAŻDŻYCY NACZYŃ DLA RYZYKA WYSTĄPIENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY

Marzenna Wosik-Erenbek

Łódź

21. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE KARMIENIE PIERSIĄ NIEMOWLĄT W PIERWSZYM KWARTALE ŻYCIA

Maria Migielska-Wołyniec, Beata Kulik Rechberger

Lublin

22. STAN ZDROWIA DZIECI MIASTA I GMINY PELPLIN

Piotr Landowski, Michał Landowski, Jacek Brodzicki

Gdańsk, Pelplin

23. WCZEŚNIAK Z ZESPOŁEM WOLFA-HIRSCHHORNA - OPIS PRZYPADKU

Anna Powrózek, Danuta Wolnik-Brzozowska, Janusz St.Witalis, Aneta Górska-Kot,

Jolanta Kołowska, Maria Lassota

Rzeszów, Poznań

24. INCONTINENTIA PIGMENTI - ODMIENNA MANIFESTACJA KLINICZNA ZESPOŁU U MATKI I CÓRKI

Jolanta Wierzba, Eliza Wasilewska, Magdalena Neuman-Łaniec, Ninella Irga,
Anna Balcerska

Gdańsk

25. ZESPÓŁ EDWARDSA - NIEKONIECZNIE WCZESNY ZGON. OPIS PRZYPADKU 8-LETNIEJ DZIEWCZYNKI

Aneta Górska-Kot, Barbara Baranowska, Anna Powrózek, Józef Franus,
Maria Lassota, Józef Rusin

Przeworsk, Rzeszów

26. WYSTĘPOWANIE WAD WRODZONYCH U DZIECI URODZONYCH W ROKU 2002 W POWIECIE PRZEWORSKIM

Aneta Górska-Kot, Marta Siedlec, Jerzy Stańczyk

Przeworsk, Łódź

27. ZESPÓŁ NONNE-MILROY'A (WRODZONY OBRZĘK LIMFATYCZNY TYP I) U 9-MIESIĘCZNEGO NIEMOWLĘCIA

Ewa Szynaka, Maria Giżewska, Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Mieczysław Walczak

Szczecin

28. MUKOLIPIDOZA t. II (CHOROBA WTRĘTÓW KOMÓRKOWYCH) U 12-MIESIĘCZNEGO CHŁOPCA

Ewa Szynaka, Maria Giżewska, Barbara Czartoryska, Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Mieczysław Walczak

Szczecin, Warszawa

29. ZESPÓŁ PEHO U 4-LETNIEJ DZIEWCZYNKI Z DODATKOWYM MATERIAŁEM W CHROMOSOMIE X

Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Stanisław Zajączek, Maria Giżewska,
Mieczysław Walczak, Wojciech Lubiński, Zdzisława Rosińska, Grażyna Hnatyszyn

Szczecin

30. ZESPÓŁ DYSPLAZJI EKTODERMALNEJ Z UPOŚLEDZONYM WYDZIELANIEM POTU U 13-LETNIEGO CHŁOPCA - OPIS PRZYPADKU

B. Rabska-Pietrzak, M. Obara-Moszyńska, A. Kędzia, M. Niedziela

Poznań

31. PLAMICA SCHÖNLEINA - HENOCHA U 15 - LETNIEGO CHŁOPCA W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA HELICOBAKTER PYLORI

Janusz Zaryczański, Barbara Szczepanik, Edward Respekta

Opole

32. MECHANIZMY ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ TH1/TH2 U NIEMOWLĄT Z NAWRACAJĄCYMI OBTURACYJNYMI ZAPALENIAMI OSKRZELI (NOZO)

Barbara Wilczyńska, Maria Kątska, Anna Kudlicka, Grażyna Polkowska,
Wanda Furmaga-Jabłońska

Lublin

33. WPŁYW TYMEKTOMII WYKONYWANEJ W TRAKCIE ZABIEGU KARDIOCHIRURGICZNEGO NA WYBRANE PARAMETRY ODPORNOŚCI KOMÓRKOWEJ U DZIECI - BADANIA WSTĘPNE

Agnieszka Cywińska-Bernas, Jarosław Paśnik, Dorat Szałowska, Jadwiga Anna Moll, Andrzej Sysa, Jacek Moll, Krzysztof Zeman

Łódź


34. REAKCJE AUTOIMMUNOLOGICZNE U DZIECI Z PRZEWLEKŁYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C LECZONYCH INTERFERONEM ALFA I RIBAWIRYNĄ

Magdalena Góra-Gębka, Anna Liberek, Wanda Bako, Janina Raczkowska-Kozak, Grażyna Sikorska-Wiśniewska, Maria Korzon

Gdańsk

35. OCENA CZYNNIKÓW ZAGROŻENIA MIAŻDŻYCĄ U DZIECI I MŁODZIEŻY Z OTYŁOŚCIĄ PROSTĄ

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Maria Zatorska, Maria Kozłowska,
Hanna Chrząstek-Spruch

Lublin

36. NIEDOBÓR TETRAHYDROBIOPTERYNY (BH4) - OPIS PRZYPADKU DZIECKA Z NIEDOBOREM 6-PTPS

Łukasz Kałużny, Krzysztof Borski, Marian Krawczyński

Poznań

37. ELEMENTY ZESPOŁU METABOLICZNEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY Z OTYŁOŚCIĄ

Bogda Skowrońska, Piotr Fichna, Witold Stankiewicz, Marzenna Zakrzewska

Poznań

38. MARKEROWE AUTOPRZECIWCIAŁA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ TYPU 1

Witold Stankiewicz, Piotr Fichna, Bogda Skowrońska, Eugeniusz Korman

Poznań

39. OCENA PRZYCZYN OSTRYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1 W WIEKU ROZWOJOWYM

Witold Stankiewicz, Bogda Skowrońska, Piotr Fichna, Eugeniusz Korman

Poznań

40. KWASICA 3-METYLOGLUTAKONOWA JEDNĄ Z PRZYCZYN HYPERAMONEMII OKRESU NOWORODKOWEGO

Aneta Górska-Kot, Teresa Weber-Orzechowska, Dariusz Rokicki,
Barbara Ossoliński-Piwek, Artur Mazur

Przeworsk, Warszawa, Rzeszów

41. HYPOKALEMICZNE PORAŻENIE OKRESOWE U 14-LETNIEGO CHŁOPCA

Katarzyna Ziora, Joanna Oświęcimska, Gabriela Geisler, Katarzyna Broll-Waśka, Danuta Gmyrek

Zabrze, Kędzierzyn-Koźle

42. CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE KLINICZNE ZMIAN HIPERINTENSYWNYCH ISTOTY BIAŁEJ W BADANIU MRI MÓZGOWIA U CHORYCH Z FENYLOKETONURIĄ

Maria Giżewska, Lech Cyryłowski, Dorota Koziarska, Iwona Jóźwiak,
Teresa Korwin-Piotrowska, Halina Grzelec, Przemysław Nowacki,
Mieczysław Walczak

Szczecin

43. DZIECI Z WIELOKROTNYMI ZŁAMANIAMI KOŚCI

Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Błaszczyk, Elżbieta Loba-Jakubowska,
Izabela Michałus, Andrzej Lewiński, Arkadiusz Zygmunt

Łódź

44. OSTEOPOROZA I OSTEOPENIA U DZIECI W PRZEBIEGU WRODZONEJ ŁAMLIWOSCI KOŚCI

Agnieszka Rusińska, Elżbieta Loba-Jakubowska, Jolanta Frasunkiewicz,
Danuta Chlebna-Sokół

Łódź

45. STĘŻENIE METABOLITU WĄTROBOWEGO WITAMINY D U DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONYCH

Elżbieta Loba-Jakubowska, Danuta Chlebna-Sokół, Wiktor Sabanty

Łódź

46. GĘSTOŚĆ MINERALNA I WSKAŹNIKI GOSPODARKI WAPNIOWO-FOSFORANOWEJ U DZIECI Z WIELOKROTNYMI ZŁAMANIAMI KOŚCI

Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Błaszczyk, Elżbieta Loba-Jakubowska,
Izabela Michalus, Andrzej Lewiński, Arkadiusz Zygmun

Łódź

47. JAKOŚĆ ŻYCIA DZIECI CHORUJĄCYCH NA PRZEWLEKŁĄ POSTAĆ ASTMY OSKRZELOWEJ

Renata Adamska, Zofia Dróżdż, Bogusław Pawlaczyk.

Poznań

48. JAKOŚĆ ŻYCIA RODZICÓW DZIECI CHORUJĄCYCH NA PRZEWLEKŁĄ POSTAĆ ASTMY OSKRZELOWEJ

Renata Adamska, Bogusław Pawlaczyk, Zofia Dróżdż

Poznań

49. ODCINKOWE ZABURZENIA WENTYLACJI (NIEDODMA) W OBRAZIE RADIOLOGICZNYM U DZIECI Z ZAPALENIEM PŁUC

Grażyna Albrant-Kuzia, Bożenna Bełżecka, Elżbieta Matuszewska,
Hanna Mazurkiewicz, Jerzy Wojtak, Joanna Załęska- Ponganis

Warszawa


50. KOMÓRKI NK U DZIECI SZKOLNYCH Z DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO - PŁUCNĄ

Małgorzata. Stojewska, Jakub Behrendt, Jacek Karpe, Magdalena Wąsek-Buko, Bogdan Mazur, Urszula Godula-Stuglik

Zabrze

51. SAMOWOLNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW PRZEZ RODZICÓW U DZIECI Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA DRÓG ODDECHOWYCH

Przemysław Zawadzki, Kamila Karwecka, Anna Begier, Małgorzata Wyporska, Aleksandra Raczyńska, Leszek Szenborn

Wrocław

52. ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZMIANY W PŁUCACH U DZIECI Z NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI

Barbara Basiewicz-Worsztynowicz, Wiesława Karnas-Kalemba, Daiva Gorczyca,
Adam Jankowski

Wrocław

53. PRZYDATNOŚĆ BADANIA BRONCHOFIBEROSKOPOWEGO W DIAGNOSTYCE CHOROBY GRUŹLICZEJ UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI

Jerzy Ziołkowski, Renata Koziołek, Iwona Kielan-Gumna, W. Zagórska, A. Zawadzka-Krajewska, U. Demkow

Warszawa

54. ROZSTRZENIE OSKRZELI U DZIECI

Iwona Kielan-Gumna, Jerzy Ziołkowski, Renata Koziołek

Warszawa

55. ZMIANY W UKŁADZIE KRĄŻENIA JAKO WCZESNE POWIKŁANIE W CHOROBIE REUMATOIDALNEJ ZWIĄZANEJ Z OBECNOŚCIĄ ANTYGENU ZGODNOŚCI TKANKOWEJ HLA-B27

Anna Bittner-Kowalczyk, Anna Orzeszko-Spaczyńska, Marek Wdowiak,
Bogusław Pawlaczy

Poznań

56. PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PRZECIWCIAŁ ANTY-CCP W MŁODZIEŃCZYM IDIOPATYCZNYM ZAPALENIU STAWÓW

Joanna Lipińska, Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Jerzy Stańczyk

Łódź

57. PIERWOTNA OSTEOARTROPATIA PRZEROSTOWA U MONOZYGOTYCZNYCH BLIŹNIAT

Bartosz Korczowski, Monika Radwańska, Małgorzata Bijak, Antoni Samojedny

Rzeszów

58. POMYŚNY PRZEBIEG SZYBKO ROZPOZNANEJ CHOROBY KAWASAKI

Edyta Machura, Ewa Grzywna, Jarosław Rycaj

Zabrze

59. ZABURZENIA MINERALIZACJI KOŚCI JAKO PRZYCZYNA ARTRALGII U DZIECI

Małgorzata Szumera, M. Góra-Gębka, G. Sikorska-Wiśniewska, B. Bugajczyk,
Maria Korzon,

Gdańsk, Sopot

60. ZABURZENIA WZRASTANIA ORAZ SKUTECZNOŚĆ LECZENIA HORMONEM WZROSTU 14 - LETNIEJ DZIEWCZYNKI Z CIĘŻKĄ UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW

E. Pawlaczy-Wróblewska, A. Kędzia, A. Orzeszko-Spaczyńska,
M. Obara-Moszyńska, B. Rabska-Pietrzak, M. Niedziela

Poznań

61. CHOROBA KAWASAKI U 16 - MIESIĘCZNEGO DZIECKA

E. Pawlaczy-Wróblewska, A. Orzeszko-Spaczyńska, I. Klimecka

Poznań

62. ZESPÓŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY (APS) U DZIECI - OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW

E. Pawlaczy-Wróblewska, A. Orzeszko-Spaczyńska, M. Niedziela

Poznań

63. OGRANICZENIA W PRZYDATNOŚCI KLINICZNEJ DANYCH FARMAKOKINETYCZNYCH UZYSKANYCH PO PODANIU POJEDYNCZEJ DAWKI LEKU LUB ZASTOSOWANIU TEORII BAYESA

Józef Prandota

Wrocław

64. WAŻNA ROLA CYTOKIN PROZAPALNYCH I CZYNNIKÓW WZROSTU W HEPATOTOKSYCZNOŚCI LEKÓW

Józef Prandota

Wrocław

65. CZĘSTOŚĆ I RODZAJ ZACHOROWAŃ U DZIECI W WIEKU 9-12 LAT A STĘŻENIE OŁOWIU
WE KRWI

Dorota Kuhny, Jakub Behrendt, Witold Lukas

Katowice

66. USZKODZENIE MIĘŚNIA PIERSIOWEGO JAKO PRZYCZYNA BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ U DZIECKA

Anna Pikiewicz-Koch, Maria Mielczarek, Magdalena Jachimowicz

Katowice

67. HAEMATOCOLPOS JAKO PRZYCZYNA NAGŁEGO ZATRZYMANIA MOCZU U 15-LETNIEJ DZIEWCZYNKI

Dorota Kardas-Sobantka, Jan Matyjaszczyk, Maciej Kosmal, Maria Salska

Pabianice

68. GAZ PIEPRZOWY - ŚRODEK OBRONNY CZY ISTOTNY PROBLEM NIE TYLKO MEDYCZNY?

Dorota Kardas-Sobantka, Małgorzata Maciejewska-Franczak, Henryka Arndt,
Anna Matusiak, Maciej Kosmal, Katarzyna Murlikiewicz

Pabianice

69. OSTRE ZATRUCIE BACLOFENEM

Dorota Kardas-Sobantka, Kazimierz Kozłowski, Henryka Arndt, Anna Matusiak, Małgorzata Maciejewska-Franczak

Pabianice

70. ZESPÓŁ VAN DER WOUDE'A- OPIS PRZYPADKU

Katarzyna Plata-Nazar, Marta Bogotko-Szarszewska, Ewa Kozielska

Gdańsk

71. NIETYPOWY PRZEBIEG KLINICZNY ZAPALENIA WYROSTKA ROBACZKOWEGO U
11-LETNIEJ DZIEWCZYNKI - PREZENTACJA PRZYPADKU

P. Landowski, B. Kamińska, M. Korzon

Gdańsk

72. TRUDNOŚCI W OPIECE PEDIATRYCZNEJ NAD DZIEĆMI PO CAŁKOWITEJ KOREKCJI WRODZONEGO ZAROŚNIĘCIA PRZEŁYKU Z PRZETOKĄ TCHAWICZO- PRZEŁYKOWĄ

W. Radys, A. Borkowska, P. Landowski, J. Brodzicki, B. Kamińska.

Gdańsk

73. CELOWE ZATRUCIA LEKAMI, ALKOHOLEM I NARKOTYKAMI U DZIECI I MŁODZIEŻY - ANALIZA PRZYPADKÓW HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALU MIEJSKIM W
LATACH 2000-2004

Tomasz Rzemieniuk, Jacek Micuła

Sosnowiec

74. ZMIANY SKÓRNE W PRZEBIEGU CHORÓB INFEKCYJNYCH

Elżbieta Matuszewska, Bożena Olkowska, Maciej Kaczmarski, Elżbieta Żur,
Urszula Daniluk, Janusz Semeniuk

Białystok

75. PACIORKOWCOWE ZAPALENIE SKÓRY OKOLICY ODBYTU U DZIECI

E. Jarocka-Cyrta, B. Cudowska, B. Olkowska, M. Kaczmarski

Białystok

76. ZESPÓŁ HEINERA U 2-MIESIĘCZNEGO DZIECKA

I. Roszko, K. Sidor, S. Marcinkiewicz, E. Tryniszewska, B. Cudowska, M. Lasota,
M. Kaczmarski

Białystok

77. ALKOHOLOWY ZESPÓŁ PŁODOWY

I. Roszko, B. Cudowska, E. Matuszewska, E. Tryniszewska, M. Kaczmarski

Białystok

78. NIETYPOWY PRZEBIEG ZAKAŻENIA YERSINIA ENTEROCOLITICA PRZYCZYNĄ LIMFADENOPATII SZYJNEJ

E. Wagiel, T. Jackowska,

Warszawa

79. ANALIZA PRZEBIEGU KLINICZNEGO NAGMINNEGO ZAPALENIA PRZYUSZNIC U DZIECI Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Violetta Gołąbek, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Małgorzata Wiśniewska-Ligier, Elżbieta Rzepkowska, Tomasz Gęsicki

Łódź, Łask

80. OCENA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI TARCZYCY U DZIECI Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C

Joanna Kupś, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Wiesława Wróblewska

Łódź

81. RZADKIE POSTACIE KLINICZNE CHOROBY Z LYME - OPIS PRZYPADKÓW

Elżbieta Ołdak, Artur Sulik, Dorota Rożkiewicz, Roman Antosiuk,

Białystok

82. INWAZYJNE ZAKAŻENIA NEISSERIA MENINGITIDIS U DZIECI - PRZEBIEG KLINICZNY I POSTĘPOWANIE

Katarzyna Chrobak-Górna, Emilia Szumińska-Napiontek, Alicja Woźniak,
Jacek Wysocki

Poznań

83. CIĘŻKI PRZEBIEG ZAPALENIA OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH U DZIECI WYWOŁANEGO PAŁECZKĄ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP B

Emilia Szumińska-Napiontek, Ilona Małecka, Jacek Wysocki

Poznań

84. MANIFESTACJA KLINICZNA ORAZ ODPOWIEŹ NA LECZENIE WCZESNEJ BORELIOZY U DZIECI

Anna Mania, Paweł Kemnitz, Iwona Mozer-Lisewska, Wojciech Służewski

Poznań

85. KOLONIZACJA BAKTERYJNA JAMY NOSOWO-GARDŁOWEJ W POPULACJI DZIECI PRZEDSZKONYCH OBARCZONEJ CZYNNIKAMI RYZYKA

Anna Mania, Ilona Pieczonka-Ruszkowska, Iwona Mozer-Lisewska,
Wojciech Służewski

Poznań

86. RUMIEŃ GUZOWATY JAKO NIESWOISTY OBJAW GRUŹLICY PIERWOTNEJ - OPIS PRZYPADKU

Katarzyna Plata-Nazar, Anna Delińska-Galińska, Marta Bogotko-Szarszewska,
Ewa Kozielska

Gdańsk

87. DWA PRZYPADKI YERSINIOZY O NIETYPOWYM PRZEBIEGU

Adam Szarszewski, Barbara Kamińska, Piotr Landowski, Wojciech Radys

Gdańsk

88. OCENA IMMUNOGENNOŚCI SZCZEPIONKI PRZECIW ZAKAŻENIU HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B STOSOWANEJ U DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONYCH

Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Piotr Sikora, Wiktor Sabanty, Iwona Ligenza,
Anna Sikora

Łódź

89. OCENA PRZYCZYN NIEDOBORU MASY CIAŁA U MAŁYCH DZIECI

M. Kostrzewska, M. Funkowicz, K.Wąsowska-Królikowska

Łódź

90. OCENA SPOŻYCIA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH U DZIECI Z ZABURZENIEM ROZWOJU SOMATYCZNEGO

Krystyna Grzybowska, Andrzej Grzybowski, Maria R. Dziuda-Gorzkowska, B. Kozieł, Izabela Płaneta-Małecka

Łódź

91. ŻYWIENIOWA PODAŻ WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH W WYBRANEJ POPULACJI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Andrzej K. Hyżyk, Bogusław Pawlaczyk, Jacek Romankow

Poznań

92. PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE NAWRACAJĄCYCH WYSYPEK SKÓRNYCH U 22-MIESIĘCZNEJ DZIEWCZYNKI- PREZENTACJA PRZYPADKU

Elżbieta Berdej-Szczot, Barbara Dobrowolska-Wiciak, Marzena Dawiec,
Ewa Małecka-Tendera
Katowice

93. ZESPÓŁ MALTRETOWANIA DIETĄ JAKO MOŻLIWA PRZYCZYNA NIEDOBORU MASY CIAŁA U 2,5-LETNIEGO DZIECKA

Eliza Wasilewska, Jolanta Ulewicz- Filipowicz, Grzegorz Mincewicz, Ewa Jassem, Anna Balcerska

Gdańsk

94. WPŁYW KARMIENIA PIERSIĄ NA PRZEBIEG BIEGUNKI ROTAWIRUSOWEJ U NIEMOWLĄT

Maciej Zakrzewski, Elżbieta Matuszewska, Jacek Grygalewicz

Warszawa

95. CIĘŻKIE OSTRE ZABURZENIE STANU ODŻYWIENIA U 4-TYGODNIOWEGO CHŁOPCA - OPIS PRZYPADKU

A. J. Sybilski, A. Łagun, M. Stypińska

Warszawa

96. KARMIENIE PIERSIĄ NIEMOWLĄT I DZIECI DO 2 ROKU ŻYCIA, ORAZ PRZYCZYNY ZAPRZESTANIA TEGO KARMIENIA

Aneta Górska-Kot, Marta Siedlec, Teresa Weber-Orzechowska,
Tadeusz Chowaniak, Marek Kot, Marcin Kostka

Przeworsk

97. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU EDUKACYJNEGO "SZKOŁA ZDROWEGO ŻYWIENIA" W PROMOWANIU PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH WŚRÓD DZIECI Z NADWAGĄ/OTYŁOŚCIĄ I ICH RODZICÓW

Irena Białokoz-Kalinowska, Paweł Abramowicz, Jerzy Konstantynowicz,
Janina Piotrowska-Jastrzębska

Białystok

98. CZY CZĘSTO WYSTĘPUJĄ RELATYWNIE NISKIE STĘŻENIA CHOLESTEROLU U MATEK DZIECI Z ROZSZCZEPEM PODNIEBIENIA?

Kamil Hozyasz, Magdalena Chełchowska, Zbigniew Surowiec, Andrzej Milanowski

Warszawa

99. STĘŻENIA BETA-KAROTENU U MATEK DZIECI Z ROZSZCZEPEM WARGI I/LUB PODNIEBIENIA

Kamil Hozyasz, Magdalena Chełchowska, Zbigniew Surowiec

Warszawa

100.    OCENA ZAWARTOŚCI CYNKU WE WŁOSACH I W SUROWICY KRWI DZIECI Z NADWRAŻLIWOŚCIĄ POKARMOWĄ

Maria Jolanta Piotrowska-Depta, Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska,
Maria Borawska, Maciej Kaczmarski, Renata Markiewicz, Katarzyna Socha

Białystok