Я твоя не первая Nie jestem twoją pierwszą

- Алло...
- Алло...
- Видишь ветер?
- Ну и что?
- Посмотри в окно.
- Ну и что?
- А вчера было солнце...
- Ну и что?
- Зачем ты все время говоришь одно и то же?
- А я автоответчик...

Взять и успокоиться, золото - молчание.
Радио "Бессонница", станция "Прощание".
Кто кому достанется, выпадет монетками,
Кто кому останется, нервами, таблетками.

За ночными окнами закричит, сломается.
Это не считается. Это не считается.
Верная, неверная, тихая, печальная.
Я твоя не первая, ты моя случайная.

Покажи, покажи, покажи, покажи,
Покажи, покажи мне любовь.
Покажи, покажи, покажи, покажи,
Почему, почему я с тобой.
Покажи, покажи, покажи, покажи,
Покажи, покажи мне любовь.
Покажи, покажи, покажи, покажи,
Почему, почему я с тобой.

Кажется, окажется проще не знакомиться.
Кто из нас откажется взять и успокоиться.
Девочки, как девочки, а потом лунатики.
Номера и стрелочки, шоколадки, фантики.

Спрячется, расплачется, скажет, испугается.
Это не считается, это не считается.
Верная, неверная. Тихая, печальная.
Я твоя не первая, ты моя случайная.

Покажи, покажи, покажи, покажи,
Покажи, покажи мне любовь.
Покажи, покажи, покажи, покажи,
Почему, почему я с тобой.
Покажи, покажи, покажи, покажи,
Покажи, покажи мне любовь.
Покажи, покажи, покажи, покажи,
Почему, почему я с тобой.

По-ка-жи мне любовь. По-ка-жи мне любовь.
По-ка-жи, по-ка-жи, по-ка-жи мне любовь.
По-ка-жи мне любовь. По-ка-жи мне любовь.
По-ка-жи, по-ка-жи, по-ка-жи мне любовь.

- Алло. Алло.
- Видишь ветер?...

- Halo...
- Halo...
- Widzisz wiatr?
- No i co?
- Popatrz w okno.
- No i co?
- A wczoraj było słońce...
- No i co?
- Dlaczego Ty cały czas mówisz jedno i to samo?
- Bo jestem automatyczną sekretarką...

Wziąć i uspokoić się, złotem jest milczenie.
Radio "Bezsenność", stacja "Pożegnanie".
Kto przypadnie komu, wypadnie monetkami,
Kto komu pozostanie, nerwami, tabletkami.

Za oknami nocnymi zakrzyczy, złamie się.
To się nie liczy. To się nie liczy.
Wierne jest niewiernym. Ciche i smutne.
Nie jestem Twoją pierwszą, jesteś moją przypadkową.

Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż,
Pokaż, pokaż mi miłość.
Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż,
Dlaczego, dlaczego jestem z Tobą.
Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż,
Pokaż, pokaż mi miłość.
Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż,
Dlaczego, dlaczego jestem z Tobą.

Wydaje się, okaże się prościej nie poznawać się.
Kto z nas odmówi wziąć i uspokoić się.
Dziewczyny, jak dziewczyny, a potem lunatyczki.
Numerki i strzałeczki, czekoladki, złotka od cukierków.

Schowa się, rozpłacze się, powie i wystraszy się.
To się nie liczy, to się nie liczy.
Wierne jest niewiernym. Ciche i smutne.
Nie jestem Twoją pierwszą, jesteś moją przypadkową.

Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż,
Pokaż, pokaż mi miłość.
Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż,
Dlaczego, dlaczego jestem z Tobą.
Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż,
Pokaż, pokaż mi miłość.
Pokaż, pokaż, pokaż, pokaż,
Dlaczego, dlaczego jestem z Tobą.

Po-każ mi miłość. Po-każ mi miłość.
Po-każ, po-każ, po-każ mi miłość.
Po-każ mi miłość. Po-każ mi miłość.
Po-każ, po-każ, po-każ mi miłość.

- Halo. Halo.
- Widzisz wiatr?...
Tekst rosyjski zaczerpnięto ze strony www.tatyru.com, na język polski przetłumaczył Kudia © VII.2002.