Strona domowa Anny Dykas

Ocena opisowa
Witamy gościa

Scenariusze imprez Pedagogizacja rodziców Programy, plany Ocena opisowa Awans zawodowy Galeria Linki

Standardy osiągnięć szkolnych
Sformułowania do oceny opisowej

Informacja o postępach i osiągnięciach ucznia wersja pierwsza wersja druga

Ocena opisowa ucznia klasy I - semestr I
Wstępna ankieta informacyjna o uczniu klasy I

Strona założona w 2000 r.
webm@ster