Ordery i Odznaczenia nadawane w II Rzeczpospolitej Polskiej
(w latach 1918-1939)
 
Tablica 6 - ORDER ORŁA BIAŁEGO
 1. Krzyż Orderu Orła Białego wz. z 1921r.
 2. Gwiazda Orderu Orła Białego wz. z 1921r.
 
Tablica 7 - ORDER WOJENNY VIRTUTI MILITARI
 1. Krzyż Wielki Orderu Wojennego Virtuti Militari 1 klasy wz. z 1919r.
 2. Gwiazda Orderu Wojennego Virtuti Militari do 1 klasy wz. z 1919r.
 3. Krzyż Komandorski Orderu. Wojennego Virtuti Militari 2 klasy wz. z 1919r.
 4. Krzyż Kawalerski Orderu. Wojennego Virtuti Militari 3 klasy wz. z 1919r.
 5. Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari 4 klasy wz. z 1919r.
 6. Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari 5 klasy wz. z 1919r. z miniaturką
 
Tablica 8 - ORDER ODRODZENIA POLSKI
 1. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski 1 klasy wz. z 1921r.
 2. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski do 1 klasy wz. z 1921r.
 
Tablica 9 - ORDER ODRODZENIA POLSKI
 3. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 2 klasy wz. z 1921r.
 4. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski do 2 klasy wz. z 1921r.
 5. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 3 klasy wz. z 1921r.
 6. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 4 klasy wz. z 1921r.
 7. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 5 klasy wz. z 1921r.
 
Tablica 10 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
 1. Krzyż Niepodległości z Mieczami z miniaturką
 2. Krzyż Niepodległości z miniaturką
 3. Medal Niepodległości z miniaturką
 4. Krzyż Walecznych "1920" form. duży, nr egz. 14950 + 2 okucia z miniaturką
 5. Krzyż Walecznych "1920" form. mały, nr egz. 53288 +1 okucie
 6. Krzyż Walecznych bez daty, nr egz. 29564
 7. Medal pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 z miniaturką
 8. Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości z miniaturką
 9. Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, nr egz. 61 z miniaturką
10. Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki wz. z 1920r.
11. Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki wz. z 1920r. odmiana emaliowana
12. Odznaka 1 Brygady Legionów "Za Wierną Służbę" z miniaturką
13. Odznaka za Rany i Kontuzje z 1 gwiazdką
14. "Wstążeczka Amarantowa"
 - Orzełek metalowy Wojsk Lądowych
 
Tablica 11 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
 1. Złoty Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. + 2 okucia z miniaturką
 2. Srebrny Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. + 1 okucie nr egz. 908 z miniaturką
 3. Brązowy Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. + 1 okucie nr egz. 87
 4. Krzyż Zasługi "Za Dzielność" wz. z 1928r. nr egz. 114 + 1 okucie
 5. Krzyż Zasługi "Za Dzielność" wz. z 1928r. bez numeru wyk. grawerskie
 6. Złoty Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. odmiana monogramu
 7. Srebrny Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. odm. "generalska" wyk. ręczne
 8. Brązowy Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. odm. monogramu
 9. Złoty Wawrzyn Akademicki wz. z 1934r.
10. Srebrny Wawrzyn Akademicki wz. z 1934r.
11. Medal za Ratowanie Ginących wz. z 1928r. + 1 gwiazdka
12. Medal 3-Maja wz. z 1925r. nr egz. 2943
13. Medal 3-Maja nr. egz. 1898
14. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę wz. z 1938r.
15. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę wz. z 1938r. z miniaturką
 
Tablica 12 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I KOMBATANCKIE
 1. Krzyż Ochotniczy za Wojnę 1918-1921 wz. z 1939r. projekt
 2. Medal Ochotniczy za Wojnę 1918-1921 wz. z 1939r. projekt
 3. Krzyż byłych Więźniów Ideowych, nr egz. 356
 4. Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi z 1 gwiazdką
 5. Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi odm. 5 pp Rybnik
 6. Odznaka "Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi"
 7. Odznaka " Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi" odmiana
 8. Odznaka Honorowa Związku Powstańców i Byłych Żołnierzy
 9. Gwiazda Górnośląska format mały
10. Gwiazda Górnośląska format duży
11. Odznaka "O Śląsk"
12. Krzyż pamiątkowy 70-lecia Powstania Styczniowego nr egz. 60 z emaliow. medalion.
13. Krzyż pamiątkowy 70-lecia Powstania Styczniowego bez emaliow. medalionu
14. Honorowy Krzyż Plebiscytowy
15. Odznaka Honorowa 2 Batalionu Wojsk Powstańczych Górnego Śląska
16. Odznaka Oddziałów Szturmowych Górnego Śląska
17. Krzyż pamiątkowy za Obronę Śląska Cieszyńskiego 2 klasy, nr egz. 103
18. Medal pamiątkowy za Obronę Śląska Cieszyńskiego nr egz. 2617
19. Medal Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego projekt
20. Odznaka pamiątkowa Oddziału Szturmowego Wawelberga
21. Odznaka pamiątkowa 60-lecia III Powstań Śląskich
 
Tablica 13 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ARMII GEN. HALLERA
 1. Miecze Hallerowskie z napisem "AMERYKA"
 2. Miecze Hallerowskie bez napisu
 3. Odznaka oficerska Armii Polskiej we Francji "Orzeł w Rombie" nr egz. 3573
 4. Odznaka Bajończyków
 5. Odznaka Murmańczyków "Krzyż Północy"
 6. Srebrny Krzyż pamiątkowy XV-lecia Czynu Zbrojnego Wychodźstwa Polskiego w Ameryce
 7. Brązowy Krzyż pamiątkowy XV-lecia Czynu Zbrojn. Wychodźstwa Polskiego w Ameryce
 8. Odznaka Honorowa "FRONTU POMORSKIEGO"
 9. Srebrny Medal pamiątkowy b. Armii gen. J. Hallera XV-lecie
10. Brązowy Medal pamiątkowy b. Armii gen. J. Hallera XV-lecie
11. Odznaka pamiątkowa Organizacji Wojsk Pomorza
12. Srebrny Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce X-lecie
13. Brązowy Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce X-lecie
14. Srebrny Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce XV-lecie
15. Brązowy Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce XV-lecie
16. Złoty Medal SWAP "Pamiątka wycieczki do Polski - 1927"
17. Srebrny Medal SWAP "Pamiątka wycieczki do Polski - 1927"
18. Srebrny Medal pam. I Polskiego Korpusu Wet. Wojsk. im. gen. J Hallera w Podgórzu X-lecie
19. Brązowy Medal pam. I Polskiego Korpusu Wet. Wojsk. im.gen. J Hallera w Podgórzu X-lecie
20. Medal pamiątkowy gen. J. Hallera
21. Srebrny Medal pamiątkowy Armii gen. Hallera
 - Orzełek metalowy Armii Polskiej we Francji oficerski
 
Tablica 14 - ODZNACZENIA I ODZNAKI „LWOWSKIE”
 1. Odznaka Honorowa "ORLĘTA" wzór 1
 2. Odznaka Honorowa "ORLĘTA" wzór 2
 3. Krzyż Obrony Lwowa wersja 1 z mieczami i Orderem WVM
 4. Krzyż Obrony Lwowa wersja 3 bez mieczy i Orderu z miniaturką
 5. Krzyż 10-lecia M. S. O. "ZA ZASŁUGI" nr egz. 585
 6. Odznaka M. S. O. "ZASŁUŻONEMU" nr egz. 175
 7. Odznaka Oddziału Kawalerii "WILKI" wz.1 emaliowana
 8. Odznaka Oddziału Kawalerii "WILKI" wz.2 bez emalii
 9. Krzyż 1 Załogi Szkoły Sienkiewicza
10. Odznaka "Wybuch Amunicji" wersja specjalna
11. Odznaka "Wybuch Amunicji" wersja popularna
12. Odznaka Milicji Obywatelskiej m. Lwowa
13. Odznaka 1 Załogi Lewandówki
14. Krzyż Sokoła Lwowskiego z nakładką O.N.6
15. Gwiazda Przemyśla z gwiazdką nr egz. 8703
16. Krzyż Obrońców Węzła Zagórskiego
17. Odznaka Honorowa 1 Lwowskiego Oddziału Legii Kobiet
18. Złoty Medal "Wdzięczności" projekt
19. Medal "Wdzięczności" projekt
20. Odznaka I Oddziału Legii Kobiet "Za Trud Ofiarny"
 
Tablica 15 - ODZNACZENIA I ODZNAKI „LWOWSKIE”
 1. Odznaka 1 Odcinka Obrony Lwowa
 2. Odznaka 2 Odcinka Obrony Lwowa
 3. Odznaka 3 Odcinka Obrony Lwowa wersja z szablami nr egz. 586
 4. Odznaka 3 Odcinka Obrony Lwowa wersja bez szabel
 5. Odznaka 4 Odcinka Obrony Lwowa
 6. Odznaka 5 Odcinka Obrony Lwowa
 7. Odznaka "Obrońcom Czesny Polskiej"
 8. Odznaka 6 Kompanii Schrama
 9. Krzyż II Kompanii Starcka
10. Krzyż VI Baonu Szturmowego
11. Krzyż za Zadwórze
12. Krzyż pamiątkowy III Marszu "Zadwórze - Lwów" z 1929r.
13. Odznaczenie Zaszczytne Polskiego Związku Tow. Gimnastycznych "SOKÓŁ"
14. Odznaka pamiątkowa 36 p. p.
15. Odznaka pamiątkowa 19 p.p.
16. Odznaka pamiątkowa Lotnego Oddziału Karabinierów Maszynowych
17. Odznaka pamiątkowa pociągu pancernego "PEPETRÓJKA"
 
Tablica 16 - ODZNACZENIA I ODZNAKI WIELKOPOLSKIE
 1. Krzyż pamiątkowy Rady Ludowej Miasta Poznania "Za Waleczność"
 2. Krzyż pamiątkowy Rady Ludowej Miasta Poznania "Zasłudze Obywatelskiej"
 3. Odznaka pamiątkowa Miejskiej Komendy Straży Ludowej "Za Waleczność"
 4. Odznaka pamiątkowa Miejskiej Komendy Straży Ludowej "Za Waleczność" odm. emaliowana
 5. Odznaka pamiątkowa Miejskiej Komendy Straży Ludowej "Za Waleczność" odm. z wieńcem
 6. Krzyż pamiątkowy "Powstańca Broni" TWP nr egz. 1866
 7. Odznaka pamiątkowa Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków "B" nr egz. 1182
 8. Odznaka pamiątkowa Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków "W" nr egz. 31
 9. Krzyż Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków "ZA ZASŁUGĘ"
10. Odznaka Wojsk Wielkopolskich
11. Odznaka Sportowa Towarzystw Powstańców i Wojaków w Stęszewie
12. Odznaka pamiątkowa Szkoły Oficerskiej
13. Odznaka pamiątkowa Miejskiej Komendy Straży Ludowej "Za Waleczność" odm. bez wstążki
14. Odznaka pamiątkowa Miejskiej Komendy Straży Ludowej Za Waleczność" odm. na wstążce
 - Orzełek metalowy Wojsk Wielkopolskich
 
Tablica 17 - ODZNACZENIA KOMBATANCKIE
 1. Krzyż "Cnocie Wojskowej" nr egz. 27, wz.1 emalia czarna
 2. Krzyż "Cnocie Wojskowej" b/n wz.2 emalia czerwona
 3. Gwiazda Krzyża Wołynia z Mieczami
 4. Krzyż Wołynia z Szablami
 5. Krzyż Wołynia z Mieczami
 6. Krzyż Wołynia
 7. Krzyż Ochotniczy Armii Ochotniczej z datą 1918-1919
 8. Krzyż Ochotniczy Armii Ochotniczej z datą 1920
 9. Krzyż Ochotniczy Armii Ochotniczej odmiana dla artylerzystów
10. Krzyż Wyzwolenia Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa
11. Medal "Na pamiątkę oswobodzenia Krakowa od zaborów" wersja złocona
12. Medal "Na pamiątkę oswobodzenia Krakowa od zaborów" wersja srebrzona
13. Odznaka pan. I Legionu Puławskiego
14. Krzyż Waleczności Armii Ochotniczej gen. Bałachowicza
 - Orzełek metalowy legionowy z literą "S"”
 
Tablica 18 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE
 1. Oznaka członkowska Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
 2. Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej wersja bez wstążki
 3. Brązowa Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej wersja bez wstążki
 4. Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej wersja na wstążce
 5. Srebrna Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej wersja na wstążce
 6. Brązowa Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej wersja na wstążce
 7. Medal pam. Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej "Marsz w Maskach PGaz." w 1930r.
 8. Opaska funkcyjna Obrony Przeciwlotniczej
 9. Srebrna Odznaka Honorowa PCK III st. wz. z 1927r.
10. Złota Odznaka Honorowa PCK "Zasłudze" wz. z 1929r.
11. Srebrna Odznaka Honorowa PCK "Zasłudze" wz. z 1929r.
12. Brązowa Odznaka Honorowa PCK "Zasłudze" wz. z 1929r.
13. Śląski Samarytański Krzyż Powstańczy
14. Odznaka "Siostra Pogotowia Sanitarnego PCK"
15. Odznaka "Instruktor Drużyn Ratowniczych PCK" II st.
16. Oznaka propagandowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Lotnictwo
17. Odznaka Sanitarnego Pogotowia Ratunkowego PKP
18. Odznaka OPGaz. Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
19. Odznaka propagandowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej OPGaz.
20. Odznaka XV-lecia Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
 
Tablica 19 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE ZHP
 1. Krzyż Skautowy wz. z 1913r.
 2. Krzyż Harcerski z 1937r. ser. CXXIVI nr egz. 947
 3. Odznaka "Przyjaciel Harcerstwa" z lat dwudziestych
 4. Odznaka Czerwonego Harcerstwa TUR
 5. Odznaka ZHP "Za Zasługę" wz. z 1921r.
 6. Odznaka ZHP "Wdzięczności" wz. z 1917r.
 7. Srebra Odznaka "Za uratowanie Życia" wz. z 1921r.
 8. Brązowa Odznaka "Za uratowanie Życia" wz. z 1921r.
 9. Odznaka Honorowa "Orła Harcerskiego" wz. z 1921r.
10. Odznaka pamiątkowa 3. Płockiej Drużyny Harcerskiej z 1925r.
11. Honorowy Krzyż Harcerski z Czasów Walk o Niepodległość z 1938r.
12. Lilijka Harcerska z 1918r. 3 wersje
13. Lilijka Harcerska z lat trzydziestych
14. Odznaka "Wilczka" Zuchowa
15. Odznaka pamiątkowa "Grupa Harcerska przy 2 Dywizji Legionów 1919 rok"
 
Tablica 20 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE
 1. Emblemat Przysposobienia Wojskowego PW
 2. Odznaka Przysposobienia Wojskowego Kobiet PWK
 3. Odznaka Przysposobienia Wojskowego Pocztowców PWP
 4. Odznaka Komendancka PW
 5. Odznaka Instruktorska PW ogólnego
 6. Odznaka Instruktorska PW konnego
 7. Odznaka Instruktorska PW lotniczego
 8. Odznaka Instruktorska PW technicznego
 9. Emblemat Junackich Hufców Pracy JHP
10. Odznaka Honorowa JHP "Za Służbę Pracy"
11. Złota Państwowa Odznaka Sportowa POS
12. Srebrna Państwowa Odznaka Sportowa POS
13. Brązowa Państwowa Odznaka Sportowa POS z miniaturką
14. Wyborowa Odznaka Strzelecka OS z miniaturką
15. Złota Odznaka Strzelecka OS
16. Srebrna Odznaka Strzelecka OS
17. Brązowa Odznaka Strzelecka OS z miniaturką
18. Odznaka "Strzelec Wyborowy"
19. Odznaka "Za Celność"
20. Odznaka absolwenta II roku szkolenia PW lotniczego
21. Odznaka absolwenta II roku szkolenia PW konnego
22. Odznaka absolwenta II roku szkolenia PW lotniczego
23. Odznaka absolwenta II roku szkolenia PW technicznego
24. Medal nagrodowy Święta WF i PW w 1927r. II nagroda za skok o tyczce
25. Odznaka Przysposobienia Wojskowego Leśników PWL
 
Tablica 21 - ODZNACZENIA OSP
 1. Złoty Znak Związku wz. z 1926r. Głównego Związku Straży Pożarnych RP
 2. Złoty Znak Związku wz. z 1933r. ZSP RP
 3. Srebrny Znak Korporacyjny Związku Floriańskiego
 4. Miedziany Znak Korporacyjny Związku Floriańskiego
 5. Srebrny emaliowana Znak Korporacyjny GZSP wz. z 1922r.
 6. Srebrny Znak Korporacyjny GZSP wz. z 1922r.
 7. Miedziany Znak Korporacyjny GZSP wz. z 1922r.
 8. Srebrny Znak Korporacyjny ZSP RP wz. z 1933r.
 9. Miedziany Znak Korporacyjny ZSP RP wz. z 1933r.
10. Srebrny Medal za Długoletnią i Nieskazitelną Służbę GZSP
11. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa GZSP
12. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa GZSP
13. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa GZSP
14. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa ZSP RP
15. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa ZSP RP
16. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę X lat"
17. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę XV lat"
18. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę XX lat"
19. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę XXV lat"
20. Znak Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę X lat"
21. Znak Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę XV lat"
22. Znak Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę XX lat"
23. Znak Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę XXV lat"
24. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP "Za Wysługę XXX lat"
 
Tablica 22 - ODZNACZENIA OSP
 1. Złoty Medal Strażacki "Sami Sobie" - wersja 1
 2. Srebrny Medal Strażacki "Sami Sobie" - wersja 1
 3. Brązowy Medal Strażacki "Sami Sobie" - wersja 1
 4. Brązowy Medal Strażacki "Sami Sobie" - wersja 2
 5. Srebrny Medal X-lecia Związku Polskich Straży Pożarnych w Czechosłowacji
 6. Brązowy Medal X-lecia Związku Polskich Straży Pożarnych w Czechosłowacji
 7. Złoty Medal 55-lecia Małopolskiej Straży Pożarnej Związku Straży Pożarnych
 8. Srebrny Medal 55-lecia Małopolskiej Straży Pożarnej Związku Straży Pożarnych
 9. Brązowy Medal 55-lecia Małopolskiej Straży Pożarnej Związku Straży Pożarnych
10. Medal pamiątkowy I Zjazdu Str. Poż. RP w Warszawie 1921r. - Emblemat Straży Pożarnych RP
11. Odznaka pamiątkowa 50-lecia Tomaszowskiej Straży Ogniowej Ochotniczej 1877-1927
12. Odznaka Kursów Straży Ogniowej 1902
 
Tablica 23 - ODZNACZENIA STRZELECKICH BRACTW KURKOWYCH
 1. Krzyż członkowski Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP
 2. Krzyż członka Podokręgu Wolsztyn z 1927r.
 3. Krzyż Doborowego Strzelca Broni Strzeleckiej w Rakoniewicach z 1926r.
 4. Krzyż II Rycerza w Rakoniewicach z 1934r.
 5. Krzyż Strzelca NN
 6. Medal Strzelca z 1934r.
 7. Krzyż I Rycerza w Szamocinie z 1936r.
 8. Medal Króla Świętomichalskiego w Szamocinie z 1930r.
 9. Krzyż I Rycerza w Szamocinie z 1930r.
10. Medal srebrny z zawodów strzeleckich z broni długiej
11. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej PZŁ
12. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej PZŁ
13. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej PZŁ
 - Orzełek metalowy państwowy wz.1919r.
 - Oznaka organizacyjna PZŁ wz.1937r.
 
Tablica 24 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RÓŻNE
 1. Złoty Medal pamiątkowy 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego
 2. Srebrny Medal pamiątkowy 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego
 3. Srebrny Medal pamiątkowy 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego odmiana
 4. Srebrna Odznaka "ZA OFIARNĄ PRACĘ SPOŁECZNA" Spis powszechny 1931r.
 5. Brązowa Odznaka "ZA OFIARNĄ PRACĘ SPOŁECZNA" Spis powszechny 1931r.
 6. Odznaka "ZA OFIARNĄ PRACĘ SPOŁECZNA" Spis powszechny 1921r.
 7. Oznaka członkowska Zrzeszenia Związków Zawodowych
 8. Odznaka Związku Zawodowego Pracownik Spółdzielczych i Usług Publicznych RP
 9. Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Drzewnego i Tartaków
10. Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Państwowych RP
11. Odznaka Honorowa Dyplom Ministerstwa Przemysłu
12. Srebrny Medal "Poległym Cześć"
13. Brązowy Medal "Poległym Cześć"
14. Odznaka pamiątkowa internowanych na Węgrzech żołnierska nr egz. 3999
15. Krzyż za wybitną działalność na polu ratownictwa mienia polskiego, zabytków i dzwonów na
      terytorium byłego cesarstwa rosyjskiego w latach 1915-1919
16. Odznaka pamiątkowa 240pp nr egz. 114
17. Odznaka członkowska Ligi Morskiej i Kolonialnej
18. Złoty Medal pamiątkowy w XV-lecie Odzyskania Morza
19. Srebrny Medal pamiątkowy w XV-lecie Odzyskania Morza
20. Brązowy Medal pamiątkowy w XV-lecie Odzyskania Morza
21. Medal "Na pamiątkę od Prezydenta J. Mościckiego"
22. Medal nagrodowy D.O.K. X za II miejsce w zawodach.
23. Odznaka pamiątkowa internowanych na Węgrzech oficerska nr egz. 4960
24. Srebrny Medal 25-lercia Zjednoczenia Zawodowego Polskiego ZZP
25. Medal pam. 150-lecia śmierci gen. Kazimierza Pułaskiego dla polskich kolonistów w USA
26. Odznaka Honorowa Dyplomu Ministerstwa Przemysłu i Handlu
27. Odznaka Honorowa Dyplomu 35-lecia Ministerstwa Górnictwa i Energetyki
28. Odznaka pamiątkowa Zjednoczenia Zawodowego Polskiego ZZP 1902-1912
 
Tablica 25 - ODZNAKI I OZNAKI POLICJI PAŃSTWOWEJ II RP
 1. Odznaka absolwencka Wyższej Szkoły Policji Państwowej
 2. Odznaka pamiątkowa Policji Konnej m. Warszawy
 3. Znak identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza PP
 4. Patka policyjna z kołnierza płaszcza
 5. Patka policyjna z kołnierza kurtki mundurowej
 6. Naramiennik aspiranta PP okręgu lwowskiego "8"
 7. Naramiennik st. przodownika PP okręgu warszawskiego "1"
 8. Naramiennik st. posterunkowego PP okręgu warszawskiego "1"
 9. Odznaka pamiątkowa X-lecia Więziennictwa Polskiego 1918-1928
10. Odznaka pamiątkowa X-lecia Więziennictwa Polskiego 1918-1928 - miniaturka
 - Orzełek metalowy na czapkę policyjną
 
Tablica 26 - ODZNAKI I OZNAKI POLSKIEJ POLICJI W GEN. GUBERNATORSTWIE
                   ORAZ ŻYDOWSKIEJ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ W GETTACH GG

 1. Opaska służbowa policjanta z rękawa munduru
 2. Znak identyfikacji indywidualnej policjanta
 3. Odznaka funkcyjna członka Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim
 4. Odznaka funkcyjna członka Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie kieleckim
 5. Odznaka funkcyjna członka Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie częstochowskim
 6. Patka policyjna z kołnierza płaszcza
 7. Patka policyjna z kołnierza kurtki mundurowej
 8. Naramiennik porucznika Polskiej Policji z dystryktu lubelskiego "2"
 9. Naramiennik kaprala Polskiej Policji z dystryktu warszawskiego "1"
10. Naramiennik kapitana PP wz. z 1942r.
 - Herb miasta Warszawy na czapkę policyjną
 - Herb miasta Warszawy na czapkę tramwajarza
 
Tablica 27 - ODZNAKI LEGIONOWE
 1.  Orzełek Legionowy
 2. Odznaka "Drużyna Strzelecka"
 3. Krzyż Legionowy z miniaturką
 4. Odznaka Oficerska Związku Strzeleckiego "Parasol"
 5. Odznaka Polskiej Organizacji Wojskowej z miniaturką
 6. Odznaka 1 Kompanii Kadrowej
 7. Odznaka 70-lecia wymarszu 1 Kompanii Kadrowej
 8. Odznaka 1 Brygady Legionów "ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ"
 9. Odznaka 2 Brygady Legionów
10. Odznaka 3 Brygady Legionów
11. Odznaka 1 pułku piechoty legionowej w Wilnie, nr egz. 5753
12. Odznaka pamiątkowa "Rozbrojenie i wypędzenie Niemców Warszawa 11XI1918"
13. Odznaka pamiątkowa "Rozbrojenie Austriaków i Niemców Zagłębie Dąbr. 11XI1918"
14. Odznaka pamiątkowa "Ociemniały Inwalida Wojenny" Zw. Ociemniałych Żołnierzy RP
15. Odznaka Związku Oficerów Rezerwy miniaturka
16. Odznaka Związku Ogólnego Podoficerów Rezerwy ZOPR
17. Odznaka pamiątkowa "Na Podkarpaciu"
18. Odznaka pamiątkowa 70-lecia Związku Strzeleckiego
19. Orzełek Strzelecki
20. Odznaka Drużyn Sokolich wz.1
21. Odznaka Drużyn Sokolich wz.2
22. Odznaka Drużyn Sokolich wz.3
23. Odznaka Zw. Rezerwistów WP miniaturka
24. Odznaka Więzień Ideowy 1914-1921
25. Odznaka Stowarzyszenia Legionistów Polskich 1914-1918
 - Orzełek Strzelecki
 
Tablica 27a - WOJSKOWE ODZNAKI HONOROWE
 1. Odznaka Żandarmerii WP - Lwów 1918r.
 2. Odznaka Żandarmerii WP - II RP
 3. Odznaka Wojskowej Straży Kolejowej 1919-1920
 4. Odznaka Korpusu Ochrony Granic 1920
 5. Odznaka Straży Granicznej II RP
 6. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza wz.1 brązowa
 7. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza wz.2 brązowa
 8. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza wz.3 srebrna
 9.
10. Odznaka wojskowego pilota morskiego
11. Odznaka wojskowego obserwatora lotnictwa morskiego
12. Odznaka strzelca pokładowego
13. Odznaka wojskowego pilota-obserwatora balonowego kl. 2
14. Odznaka wojskowego pilota-obserwatora balonowego kl. 1
15. Znak Pancerny
16. Znak Łączności